مشاوره برندسازی و توسعه کسب و کار

زمانبا وقت قبلی
مکانتهران, کرج , به صورت غیر حضوری
هزینهجلسه ای ۱۰۰ هزار تومان
رنج سنی۱۹ سال به بالا
مخاطبانعلاقمندان به موفقیت در کسب و کار

موفقیت در کسب و کار اتفاقی نیست!
برای رسیدن به هر مقصدی باید از مسیری درست و مشخص حرکت کرد.
باید نیازهای راه را دانست و با ابزار صحیح به پیمودن مسیر شتافت.

خدمات مشاوره ای ما

ما با جدیدترین و بروز ترین علوم برندسازی در خدمت شما هستیم تا برای شما برنامه ریزی, تعیین بودجه, ترسیم چشم انداز و تبیین خط و مشی نماییم که هزاران برابر امن تر و زودتر به مقصد نهایی دستیابی نمایید.
مشاوره توسط علی آبکار , دکترای برندسازی و بازاریابی دانشگاه نیویورک و مشاور برندسازی و توسعه کسب و کار صورت خواهد گرفت.