تعیین بودجه و تبیین استراتژی

زمانبا وقت قبلی
مکانتهران, کرج , به صورت غیر حضوری
هزینهجلسه ای ۱۰ میلیون تومان
رنج سنی۱۹ سال به بالا
مخاطبانمالکان کسب و کار

درست هزینه کردن و هزینه درست کردن تمام رمز و راز یک بودجه گذاری موفق است.

خدمات ما

متخصصان و اقتصاد دانان ما با علم آنالیز بازار و اولویت بندی امور شما بهترین استراتژی را برای کسب و کار شما با هر میزان بودجه که داشته باشید برمیگزینند.